mastersdegreebanner
Click To Find Out

SCREENING FRI FEB 27: Invention For Destruction brings Jules Verne To Life! » Karel Zeman, režisér

Sté výro?í narození režiséra Karla Zemana p?ipomíná devátý ro?ník festivalu animovaných snímk? AniFest, který za?al 18. kv?tna v Teplicích. Jeho sou?ástí je i výstava “Karel Zeman – plakáty a vzpomínky”, která probíhá v jízdárn? teplického zámku a potrvá do 23. kv?tna. Archivní snímek zachycuje Karla Zemana v pr?b?hu tvorby filmu Král Lávra z roku 1950.